AUDIT – ANALYSE - ADVIES

De experten van DPS Verzekeringen beginnen elke samenwerking met het optimaal leren kennen van uw onderneming. 

Na een uitgebreide kennismakingsronde met u, uw onderneming en de activiteiten die uw bedrijf uitoefent, onderzoeken en bepalen we samen met u welke specifieke risico’s uw onderneming loopt.

Wij overlopen alle mogelijke risico’s waartegen u en uw onderneming zich dienen te wapenen, om zo de continuïteit en het voortbestaan van uw onderneming te verzekeren, in de letterlijke betekenis van dat woord.

We bekijken samen het – steeds omvangrijker en complexer wordende - wettelijke en sociale kader dat van toepassing is op uw personeelsleden. Onze aandacht gaat ook uit naar employee benefits.

Zo nodig bespreken verder met u de preventie-aspecten van uw onderneming. Zo komen wij tot een verzekeringslastenboek. Dat wordt onmiddellijk vergeleken met al uw lopende verzekeringspolissen.

Zo zullen dubbele verzekeringen – en dus het betalen van dubbele premies - worden geschrapt. Ook zullen hiaten worden opgevuld. Verder zullen wij uw bestaande polissen optimaliseren. Eventueel zullen wij u adviseren om contracten over te brengen naar een andere verzekeringsmaatschappij, als daar een gegronde reden voor is.

Onze medewerkers bevragen in alle transparantie en in complete neutraliteit voor u de volledige verzekeringsmarkt. Vervolgens bieden wij u volledige inzage van alle ontvangen offertes.

In deze laatste fase werken wij als het ware als uw externe aankoopdienst voor verzekeringen. In diezelfde geest van onafhankelijke deskundigheid en complete transparantie adviseren wij u en uw onderneming bij de keuze die u uiteindelijk zal maken tussen de diverse verkregen offertes.

Er wordt met alle belangrijke verzekeringsmaatschappijen gewerkt. Daar behoren uiteraard ook de gespecialiseerde maatschappijen bij, die vaak in een Europese verzekeringsmarkt opereren.

Goed verzekerd?

En bent u daar wel helemaal zeker van? In deze boeken loodsen twee experts u doorheen het labyrint van verzekeringen. In een heldere en toegankelijke taal geven ze krachtige adviezen en concrete tips voor het goed verzekeren.