Partners ?

Wie en waarom

Er gaapt een enorme kloof tussen de verzekeringen voor uzelf en uw gezin en die voor uw onderneming. Het verschil tussen gewoon prijs vragen voor een verzekering en een conceptuele benadering van de risico’s van een onderneming is bijvoorbeeld zeer groot. Hoe gespecialiseerder uw onderneming, hoe complexer uw aansprakelijkheden en risico’s kunnen zijn.

Eén aanspreekpunt voor al uw verzekeringen, die samen met u de globaliteit van uw risico’s oplijst en evalueert, is aangewezen. Uw ideale verzekeringsbemiddelaar moet een expert zijn, een adviseur en uw partner in verzekeringen. Een vertrouwensrelatie is de basis.

Verschillende verzekeringsmakelaars in concurrentie zetten kan nadelig zijn. Zij gaan immers allemaal bij dezelfde verzekeringsmaatschappijen een premie offerte vragen, en een verzekeringsmaatschappij voelt zich verplicht om elke makelaar dezelfde offerte te geven. Als er nadien nog onderhandeld moet worden over kleine aanpassingen is dit niet meer mogelijk, want die andere makelaar heeft die korting of die bijkomende clausule ook niet gekregen. Daarom is een soort sollicitatiegesprek met uw verzekeringsbemiddelaar, waarin u duidelijk uw verwachtingen kenbaar maakt, een veel beter idee. Vervolgens kan hij samen met u een soort lastenboek maken over de dekkingen die u wenst en nodig heeft, en op basis daarvan de markt consulteren.

10 gouden tips voor uw verzekeringen:

Denk niet dat preventie en risicomanagement duur en tijdrovend zijn, en overbodig als u toch verzekerd bent.
Kies voor één verzekeringsbemiddelaar, die uw partner is en samen met u het totale plaatje kan overzien.
Kijk na of de omschrijving van al uw activiteiten juist vermeld en opgesomd wordt in uw polissen.
Kijk met uw verzekeringsbemiddelaar na of er geen risicoverzwarende elementen in uw bedrijf aanwezig zijn die u aan uw verzekeringsmaatschappij moet melden.
Voldoet uw beveiliging tegen diefstal aan alle voorwaarden in uw polis? Wordt het alarm altijd ingeschakeld?
Leg geen valse verklaringen af om bij autoverzekeringen gunstigere premies te krijgen voor jonge bestuurders. Dit kan de nietigheid van uw polis tot gevolg hebben.
Weet u of u een bedrijfsschadeverzekering na brand heeft? Deze verzekering is eigenlijk onmisbaar.
In groepsverzekeringen en hospitalisatieverzekeringen zitten nogal wat wettelijke verplichtingen. Zijn die allemaal nagekomen?
Als het toch fout gaat, en u hebt een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering, is de kostprijs van een procedure alvast geen bijkomende hindernis.
Zit één keer per jaar samen met uw verzekeringsbemiddelaar om alle polissen te overlopen.

Goed verzekerd?

En bent u daar wel helemaal zeker van? In deze boeken loodsen twee experts u doorheen het labyrint van verzekeringen. In een heldere en toegankelijke taal geven ze krachtige adviezen en concrete tips voor het goed verzekeren.