De activiteiten van banken en verzekeraars lopen vaak parallel, maar zijn toch zeer verschillend.

Als verzekeringsmakelaar zijn wij wel vertrouwd met wat technisch de takken 21, 23 en 26 heet.

Uw pensioenverzekering in 2e en 3e pijler, onder de vorm van individuele pensioentoezegging, groepsverzekering, pensioensparen en lange termijnsparen, berekenen wij graag voor u.

Als het evenwel om totale personal financial planning gaat, met successieplanning als onderdeel, geven wij graag een eerstelijnsadvies en introduceren u bij een gespecialiseerde vermogensbankier, die voor deze zaken onze vaste partner is.

Goed verzekerd?

En bent u daar wel helemaal zeker van? In deze boeken loodsen twee experts u doorheen het labyrint van verzekeringen. In een heldere en toegankelijke taal geven ze krachtige adviezen en concrete tips voor het goed verzekeren.