Onze missie

De klant staat altijd centraal.

Voor DPS Verzekeringen/De Paep Services staat de klant steeds centraal. In alle omstandigheden en op elk moment staat het team van ervaren en deskundige medewerkers klaar voor al haar klanten.

De klant kan altijd, 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, beroep doen op een persoonlijke dienstverlening.

DPS Verzekeringen/De Paep Services reikt verzekeringsoplossingen aan op maat van uw onderneming, gekenmerkt door een open communicatie met de klant én met de verzekeringsmaatschappijen. Die transparantie geldt uiteraard ook voor de commissies en vergoedingen.

Bij een belangenconflict en in schaderegelingen staat DPS consequent aan de zijde van de klant, en gaat op zoek naar een snelle en efficiënte oplossing.

Visie van DPS

Ik werkte als bediende op de voormalige Kredietbank, met een gunstig groeitraject en een mooie carrièreplanning.

Mijn vaders verzekeringsmakelaar benaderde mij om zijn portefeuille over te nemen en voortaan zelfstandig door het leven te gaan.

Maar ik wist niet wat dat allemaal precies inhield en heb toen geweigerd.

De verzekeringsmakelaar wilde zijn activiteiten stopzetten omdat zijn echtgenote bijna helemaal verlamd was ten gevolge van een ernstig auto-ongeval. Hij wilde voor haar zorgen en geen klanten meer gaan bezoeken.

Het was diezelfde echtgenote die mij de geschikte persoon vond om de portefeuille van haar man verder te zetten, eerder dan één van haar eigen kinderen.

Na mijn aanvankelijke weigering wilde zij mij spreken.

In dat gesprek vertelde zij dat heel veel klanten goede vrienden waren, die deskundige hulp en begeleiding nodig hadden bij het afsluiten van verzekeringen en bij het eventuele schadebeheer en bijstand erna. Zij speelde in op mijn bereidheid om in de bres te springen voor anderen en hen met raad en daad vooruit te helpen. Onderwerpen als commissies, verdienen, omzet, geld en aanzien kwamen in dat gesprek niet voor.

Wel de woorden: vrienden maken, helpen, bijstaan, raadgeven, verdedigen en ten dienste staan.

Groot was de consternatie bij de Kredietbank toen ik hen na zes maanden bedankte voor de mooie kansen die zij mij hadden geboden. Maar ik had nu eenmaal besloten mij ten dienste te stellen van vrienden die klant werden, en klanten die vriend werden.

Mijn medewerkster van het eerste uur, Rita Van Berlo, volgde deze visie volledig. Het beste advies geven aan onze cliënten, hen helpen in de keuzes voor het afsluiten van de juiste polissen op maat enerzijds, en hen verdedigen en bijstaan bij schade anderzijds: dat waren haar drijfveren om 37 jaar lang het vaandel van DPS verzekeringen mee te dragen.

Intussen werken wij met meer dan 10 medewerkers dagelijks samen om deze visie verder uit te bouwen, en onze cliënten bij te staan, te verdedigen en te helpen.

-Bert De Paep

Ons team

Bert De Paep

Gedelegeerd bestuurder

T: 03 829 12 12

E:bert@dpsverzekeringen.be

Bart Taeymans

Account Manager KMO

T: 03 830 75 28

E:bart@dpsverzekeringen.be

Danielle Van Landeghem

Klantenadviseur KMO en Leven

T: 03 830 75 21

E:danielle@dpsverzekeringen.be

Karine Van Den Nieuwenhof

Directielid

T: 03 820 72 75

E:karine@dpsverzekeringen.be

Annick Smeets

Onthaal en administratie

T: 03 829 12 12

E: annick@dpsverzekeringen.be

Els Dentant

Klantenadviseur particulieren

T: 03 830 75 24

E:els@dpsverzekeringen.be

Jimmy De Souter

Klantenadviseur KMO en Particulieren

T: 03 820 72 70

E:jimmy@dpsverzekeringen.be

Stephanie Kelders

Klantenadviseur KMO en Particulieren

T: 03 830 75 25

E:stephanie@dpsverzekeringen.be

Sofie Vangheel

Klantenadviseur Particulieren

T: 03 820 72 72

E:sofie@dpsverzekeringen.be

Jessy Pang

Klantenadviseur Schade

T: 03 830 75 23

E:jessy@dpsverzekeringen.be

Ruud Verlinden

Klantenadviseur Schade

T: 03 830 75 20

E:ruud@dpsverzekeringen.be

Nadia Meert

Klantenadviseur Schade

T: 03 820 72 73

E:nadia@dpsverzekeringen.be

Liesbeth Budts

Boekhouding; Relatie maatschappijen

T: 03 830 75 29

E:liesbeth@dpsverzekeringen.be