Verzekering brand- en waterschade verplicht voor huurders

Vanaf 1 januari 2019 is in Vlaanderen de huurder verplicht om een verzekering tegen brand- en waterschade af te sluiten. Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet legt deze wettelijke verplichting op.

Momenteel is de huurder niet wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Toch is deze verzekering heel nuttig. Bij brand in zijn huurwoning- of appartement bestaat immers een vermoeden dat hij aansprakelijk is, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld om is ontstaan.

Nu sluiten de meeste huurders in kader hiervan een polis huurdersaansprakelijkheid af. Als huurder ben je immers aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan de woning die je huurt of toebrengt aan derden, bijvoorbeeld je buren. Daarnaast is het beschermen van uw inboedel tegen brand, storm en andere schade geen overbodige luxe.

Vanaf 1 januari 2019 wordt deze verzekering verplicht voor brand- en waterschade. De huurder kan zelf een verzekering afsluiten of het is mogelijk dat de verhuurder in de huurovereenkomst en in zijn brandpolis een clausule ‘afstand van verhaal’ voorziet. In dit geval zal de eigenaar en/of zijn brandverzekeraar de schade niet terugvorderen. Mogelijk rekent de verhuurder de bijpremie hiervoor door aan de huurder.
We raden de huurders aan zelf een brandverzekering af te sluiten

Deze verplichting is niet van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2019.